Afdrukken
Cover Levende Talen Magazine

Uitgave van:
Vereniging van Leraren in Levende Talen

Verschijningsfrequentie
8 x per jaar

Levende Talen Magazine

Karakteristiek

LTM bevat actueel nieuws uit het vakgebied en artikelen over de didactiek van het talenonderwijs. In het blad staat het lesgeven centraal: praktische zaken aangaande het lesgeven en lesmateriaal. Dit gebeurt op een betrokken en verantwoorde manier. Er is specifieke aandacht voor Duits, Engels, Frans, Nederlands, Nederlands als tweede taal, Fries, Arabisch, Turks, Spaans, Russisch, Italiaans, Chinees, Papiaments en gebarentaal.

Doelgroep

Levende Talen Magazine is het vakblad voor talendocenten die werkzaam zijn in het voortgezet onderwijs, lerarenopleidingen (hbo en universitair) en volwassenenonderwijs. LTM wordt per post op naam verstuurd naar leraren levende talen, naar scholen, bibliotheken en onderzoeks- en opleidingsinstituten.
U bevindt zich hier:  HomeAdvertentietarievenAlle mediaVaktijdschriftenOnderwijsVakbladenLevende Talen Magazine