Afdrukken
Cover ANPV Magazine

Uitgave van:
Algemene Nederlandse Politie Vereniging (ANPV)

Verschijningsfrequentie
8x per jaar

ANPV Magazine

Karakteristiek

Het ANPV Magazine is het ledenblad van de Algemene Nederlandse Politie Vereniging (ANPV), een politievakbondorganisatie voor iedereen die bij de politie werkt, buitengewone opsporingsambtenaren en toezichthouders.
Het ANPV kan en mag als landelijke vakorganisatie in politieland geheel onafhankelijk opereren en posities innemen zonder in het keurslijf van een overkoepelend orgaan te zitten. Dat is uniek! Daarnaast is de ANPV een uiterst actieve organisatie (24/7 bereikbaar) en op geen enkele wijze gebonden aan politieke- of levensbeschouwelijke stromingen of denkbeelden.
Het ANPV Magazine biedt actuele informatie over alle ontwikkelingen waarbij de ANPV zich inzet, met name op sociaal en financieel gebied. Maar er is ook ruimte voor achtergrondartikelen, interviews, sport en recreatie.
Een ledenblad pur sang, gemaakt door en voor politiefunctionarissen.

Doelgroep

Politiefunctionarissen bij de nationale politie van laag tot hoog inclusief alle hoge politiechefs, toezichthoudend personeel bij de gemeenten en bijzondere opsporingsambtenaren evenals alle fractie-voorzitters van politieke partijen. Daarnaast wordt het tijdschrift gestuurd naar alle gemeenten (burgemeesters), politiebureaus, rechtbanken en het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
U bevindt zich hier:  HomeAdvertentietarievenAlle mediaVaktijdschriftenOverigANPV Magazine