Afdrukken
Cover Markant

Uitgave van:
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Verschijningsfrequentie
6x per jaar

Markant

Karakteristiek

Markant gaat over de ondersteuning van mensen met een beperking en hun deelname aan de samenleving. Het laat zien hoe zij kunnen deelnemen aan de samenleving en een kwalitatief goed leven kunnen leiden.

Doelgroep

Managers en beleidmakers in de gehele zorg voor mensen met een beperking. Professionele deskundigen of beroepsbeoefenaren die werken in de zorg- en dienstverlening aan mensen met een beperking, zoals orthopedagogen, psychologen, artsen, pedagogen, fysiotherapeuten en logopedisten.