Afdrukken
Cover Remedial Teaching

Uitgave van:
De Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teaching

Verschijningsfrequentie
5 x per jaar

Remedial Teaching

Karakteristiek

Het Tijdschrift voor Remedial Teaching biedt actuele en praktische informatie op het gebied van remedial teaching.
Aan bod komen onderwerpen als diagnostiek en behandeling van lees-, spelling-, reken- en motorische problemen, het gebruik en de bruikbaarheid van (remediërende) methodes, de bruikbaarheid van educatieve software en de organisatie van de remedial teaching binnen PO en VO. Maar ook aandacht voor recensies op het gebied van nieuw op de markt geïntroduceerde boeken, methodes, spellen etc. en het verenigingskatern met informatie over de verenigings-activiteiten.

Doelgroep

Remedial Teachers c.q. onderwijszorgspecialisten.