Afdrukken
Cover Vieren! Magazine

Uitgave van:
BOSK, vereniging van mensen met een lichamelijke handicap

Verschijningsfrequentie
2x per jaar

Vieren! Magazine

Karakteristiek

Vieren! Magazine biedt een grote verscheidenheid aan redactionele artikelen over verschillende handicaps en informatie over de activiteiten van de BOSK, verslagen in begrijpelijke taal van wetenschappelijk onderzoek en gegevens over (nieuwe) hulpmiddelen, regelingen en wetgeving. Maar ook aandacht voor human interest, interviews en achtergrondinformatie. Elke uitgave bevat een specifiek thema-onderwerp dat het belang van de lezer in het bijzonder raakt.

Doelgroep

Lezers van Vieren! zijn met name: ouders van kinderen met een lichamelijke handicap, jongeren en volwassenen met een lichamelijke handicap, familieleden en professionals in de revalidatie, zorg en onderwijs. De BOSK richt zich ook op ouders van kinderen met meervoudig complexe handicaps.