Afdrukken
Cover Jaarboek Openbare Bibliotheken

Uitgave van:
NBD Biblion

Verschijningsfrequentie
1 x per jaar

Jaarboek Openbare Bibliotheken

Karakteristiek

Het Jaarboek Openbare Bibliotheken biedt een compleet en geactualiseerd overzicht van adressen en gegevens van openbare bibliotheken, provinciale bibliotheekcentrales, bibliotheken met een wetenschappelijke steunfunctie en tal van nationale organisaties op het gebied van het openbaar bibliotheekwezen.
Een adressengids die het gehele jaar door als naslagwerk wordt geraadpleegd.

Doelgroep

Bibliotheekmedewerkers
U bevindt zich hier:  HomeAdvertentietarievenAlle mediaVaktijdschriftenZakelijke dienstverleningJaarboek Openbare Bibliotheken