Afdrukken
Cover NVOX

Uitgave van:
NVON

Verschijningsfrequentie
10 x per jaar

NVOX

Karakteristiek

Docenten en toa’s natuurkunde, scheikunde, biologie, nlt en anw zijn georganiseerd in de Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen, NVON. De disciplines zijn ondergebracht in zes secties, aangevuld met bestuurscommissies. De NVON stelt zich ten doel, de belangen van het onderwijs in de natuurwetenschappen te coördineren en te behartigen. Tevens organiseert de NVON landelijke bijeenkomsten, examenbesprekingen, cursussen, regionale bijeenkomsten in ruim 80 regionale kringen en conferenties. Het NVOX Maandblad informeert de leden op professionele wijze over de ontwikkelingen in hun vakgebied. Als medium voor advertenties, gericht op toepassing in de natuurwetenschappen, is het NVOX Maandblad het toonaangevende vaktijdschrift.

Doelgroep

Op het vakgebied natuur-, scheikunde, biologie, anw en nlt:
- alle vwo en havo docenten
- alle vmbo en mavo docenten
- alle pabo docenten
- alle toa’s
- alle didactische instituten van de universiteiten en hogescholen (anw) = algemene natuurwetenschappen
(toa) = technisch onderwijsassistent
(nlt) = natuur, leven en technologie