Afdrukken
Cover Hoormij

Uitgave van:
Stichting Hoormij

Verschijningsfrequentie
4x per jaar

Hoormij

Karakteristiek

Hoormij Magazine is het magazine van Stichting Hoormij en staat vol informatie over alles wat met gehooraandoeningen (slechthorendheid, oorsuizen, overgevoeligheid voor geluid, de ziekte van Ménière, brughoektumor en een cochleair implantaat) en taalontwikkelingsstoornissen te maken heeft. In het magazine komen diverse thema’s aan bod, zoals hulpmiddelen, werk, onderwijs, communicatie, gezin en ‘ermee omgaan’. Hoormij Magazine biedt diverse ervaringsverhalen van mensen met een gehooraandoening of taalontwikkelingsstoornis. Ook bericht het magazine over de actualiteit (onderzoeken, ontwikkelingen in de hoorzorg etc.) en is er aandacht voor de impact die de aandoening ook op partners, gezinsleden en overige naasten heeft.
1 tot 2x per jaar zal er een bijlage toe worden gevoegd: Erbij, dat doelgroep-specifieke informatie bevat (geen advertenties).

Doelgroep

Volwassenen, jongeren en kinderen met een gehooraandoening (slechthorendheid, oorsuizen, overgevoeligheid voor geluid, de ziekte van Ménière, brughoektumor, een cochleair implantaat) of taalontwikkelingsstoornis. Gemiddelde leeftijd lezers: 40-45 plus.