Afdrukken
Cover Offshore Visie

Uitgave van:
Uitgevertij Tridens

Verschijningsfrequentie
6x per jaar

Offshore Visie

Karakteristiek

Offshore Visie is het toonaangevende vakblad voor de winning van fossiele brandstoffen en windenergie. Met nieuwsfeiten, reportages, interviews en achtergrondartikelen worden de lezers van Offshore Visie 6 keer per jaar geïnformeerd over een breed scala aan technische ontwikkelingen en innovatieve technologie binnen de totale offshore-industrie. Daarnaast fungeert Offshore Visie als spreekbuis van de IRO, Vereniging van Nederlandse leveranciers in de olie- en gastechniek, en behartigt de belangen van haar leden naar de overheid en potentiële opdrachtgevers.

Doelgroep

Geselecteerde kader- en leidinggevende functionarissen bij (inter)nationale oliemaatschappijen, raffinaderijen, ingenieursbureaus, baggermaatschappijen, contractors en andere ondernemingen/instanties die nauw betrokken zijn bij de olie- en gaswinning, windenergie, renewables en de petrochemische industrie.